เลสิค

เลสิคคืออะไร…ทำไมต้องทำ

เลสิค หรือ Laser In-Situ Keratomileusis เป็นวิธีการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติทุกภาวะ ไม่ว่าจะเป็นสายสั้น สายตายาว สายตาเอียง ซึ่งปัจจุบันสามารถแบ่งได้หลัก ๆ เป็น 2 ประเภทคือ การผ่าตัดโดยใช้ใบมีดที่เล็กระดับ Micro และการใช้แสงเลเซอร์เข้าช่วย ทั้งสองวิธีจะทิ้งแผลหลังผ่าตัดไว้เล็กมาก ๆ ขนาดเล็กแค่ 2-3 มิลลิเมตร วิธีทั้งสองแบบมีจุดประสงค์เพื่อปรับแต่งความโค้งของกระจกตาให้เหมาะสม สามารถรองรับกับลำสงที่หักเหได้ ในการทำเลสิคนั้นจะต้องมีการสำรวจและเช็คค่าความหนาของกระจกตาก่อน ซึ่งความหนาต้องมีค่าอย่างน้อย 480 ไมครอน ใครที่กระจกตาบางมาก การผ่าตัดคงจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด โดยจักษุแพทย์ก็จะแนะนำให้เรามีการผ่าตัดแบบเลนส์เสริมหรือ Implantation เป็นนวัตกรรมที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ใช้เวลาในการผ่าตัดน้อยมาก เพียงแค่ 10-15 นาที  อายุของคนที่สามารถทำเลสิคได้ คืออายุเท่าไหร่ก็ได้ แต่องค์กร Food and Drug…

Read More