ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

วิธีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

สำหรับพนักงานบริษัทต่าง ๆ จะต้องทราบเป็นอย่างดีว่าทุกครั้งที่ผ่านการสัมภาษณ์งานนั้นจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง โดยขั้นตอนการตรวจนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าทางองค์กรที่ได้ทำงานนั้นจะมีมาตรการในการตรวจสอบอย่างไรและที่ไหน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวองค์กรนั้น ๆ และเป็นการดูถึงความพร้อมของร่างกายผู้สมัครว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีหรือไม่  

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีอะไรบ้าง 

ในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานในแต่ละองค์กรนั้นจะมีการตรวจอยู่หลายส่วนด้วยกันซึ่งหลัก ๆ แล้วจะมีการตรวจสอบที่เป็นที่นิยมและเป็นพื้นฐานต่อการตรวจเลยก็ว่าได้ โดยมีขั้นตอนการตรวจดังต่อไปนี้ 

  1. การตรวจวัดสายตา 

การตรวจวัดสายตานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการทำงาน เนื่องจากผู้ที่มีสภาวะสายตาที่สั้น หรือยาวหรือเอียง รวมไปถึงผู้ที่เป็นตาบอดสีนั้นย่อมส่งผลต่อการทำงานให้เกิดการติดขัดได้ไม่ยาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจวัดค่าสายตาเพื่อให้สามารถสร้างความสบายใจต่อองค์กรและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายของพนักงานนั้น ๆ ได้อีกด้วย 

  1. การตรวจการทำงานของปอด 

การหายใจนั้นมีความสำคัญมากต่อการดำรงอยู่ของชีวิต ดังนั้นการตรวจสอบการทำงานต่าง ๆ ของปอดที่มีสุขภาพดีนั้นจึงเป็นสิ่งที่แพทย์นิยมตรวจกัน เนื่องจากในกรณีของการทำงานที่มีการใช้แรงที่มากจนอาจจะก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าขึ้นได้ในหน้างานนั้น ๆ ซึ่งถ้าตรวจออกมาพบว่าเราเป็นโรคหอบหืดนั้นก็ไม่สมควรที่จะทำงานในหน้างานที่ต้องใช้แรงมาก อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกหรือคัดสรรบุคคลากรที่เหมาะสมหรือหาสถานที่ในการทำงานที่เหมาะสมกับพนักงานคนนั้น ๆ ต่อไป 

  1. การตรวจเลือด 

ผลตรวจเลือดนั้นสามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่จะสามารถบ่งบอกถึงสภาวะของการเป็นโรคเบาหวานหรือแม้แต่กระทั่งความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่เป็นต้น 

  1. การตรวจปัสสาวะ 

เป็นการตรวจที่มักจะหาสารเสพติดชนิดต่าง ๆ ภายในร่างกายของพนักงานคนนั้น ๆ อีกทั้งยังต้องมีการซักประวัติการใช้ยาอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจและง่ายการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

  1. การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 

ในปัจจุบันการตรวจโรคโควิด นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ นิยมให้พนักงานนั้นจะต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานทุกบริษัท เพราะเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นเชื้อไวรัสที่ยากต่อการรักษาและง่ายต่อการแพร่ระบาดเป็นอย่างมาก ดังนั้นพนักงานทุกคนก่อนที่จะเริ่มทำงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทุกคน 

About the author