บริษัทจำหน่ายสารเคมี

กว่าจะมาเป็นบริษัทจำหน่ายสารเคมี

กว่าจะก่อตั้งมาเป็นบริษัทสารเคมีได้ดังเช่นในปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมเคมีของโลกต้องพบกับอุปสรรคการดำเนินงานการผลิต, การตั้งโรงงาน ตลอดจนการแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เท่าทันกับความที่เปลี่ยนไปของโลกสำหรับอุตสาหกรรมเคมี มักมีการให้คำนิยามแบบง่าย ๆ ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นผลิตเคมีและผลิตภัณฑ์สารเคมีเป็นหลักแต่ถึงกระนั้นเมื่อเจาะลึกถึงการดำเนินงาน ตลอดจนการผลิตสารเคมีที่ติดไฟง่าย สารเคมีที่เป็นอันตรายผิวหนังต่าง ๆ ทำให้อุตสาหกรรมในวงการนี้ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาแนะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับบริษัทจำหน่ายสารเคมีให้คุณได้ทราบกันก่อน ที่จะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาในปัจจุบันนี้ วงการแห่งนี้ต้องผ่านเรื่องราวอันใดมาบ้าง

บริษัทจำหน่ายสารเคมีและความผูกพันกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

เมื่อพูดถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมเคมี หลาย ๆ คนอาจจะนึกถึงอุตสาหกรรมปิโตรเลียมควบรวมเข้าไปด้วย แต่ในปัจจุบันนี้มักมีการแยกอุตสาหกรรมปิโตรเลียมออกจากอุตสาหกรรมเคมีบ้าง เนื่องจากในช่วงแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในศตวรรษที่ 19 มีการขุดเจาะน้ำมันดิบจากโลกเป็นหลัก และจะต้องนำน้ำมันดิบให้กลายเป็นน้ำมันที่สามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ได้ แต่ด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงปิโตรเลียมสมัยใหม่นี้เอง ไม่ได้ใช้สูตรการกลั่นแบบเดิมอีกต่อไป ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และโรงกลั่นที่มีความทันสมัยแน่นอนว่าก็จะต้องใช้สารเคมีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบ ดังนั้นการแยกความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเคมีออกจากกันอย่างขาดนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ยาก เพราะ 2 องค์ประกอบนี้มักจะมาคู่กันเสมอ

สำหรับวัตถุดิบที่นำมาใช้กับอุตสาหกรรมเคมี จนกระทั่งสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปจำหน่ายในบริษัทจำหน่ายสารเคมี มาจากวัตถุดิบที่หลากหลาย แต่จะมีวัตถุดิบหลักเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น ที่มักจะนำเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญตลอด ได้แก่เชื้อเพลิง, ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ, ปิโตรเลียม, อากาศ, กำมะถันและอื่น ๆ และยังมีวัตถุดิบเฉพาะเจาะจง เพื่อนำมาสร้างผลิตภัณฑ์พิเศษเช่นฟอสเฟตและแร่ฟลูออร์สปาเป็นต้น ซึ่งทางบริษัทก็จะนำไปแปรรูปก่อนที่จะนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น การใช้เอทิลีนไกลคอลมากที่สุดคือ เป็นสารป้องกันการแข็งตัวของรถยนต์ และยังใช้เป็นน้ำมันเบรกไฮดรอลิกอีกด้วย พร้อมทั้งยังนำไปสร้างเป็นสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ, ยา และเครื่องสำอาง ส่วนสารเคมีพื้นฐาน เช่น คลอรีนหรือกรดซัลฟิวริก ที่นำมาใช้ในหลาย ๆ ด้าน

ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเคมีและบริษัทจำหน่ายสารเคมี ทำให้อุตสาหกรรมเคมีจึงใช้เงินเป็นจำนวนมากในการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูง เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ใช้ในการวิจัยแตกต่างกันไปในแต่ละศาสตร์ บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ปริมาณมากก็จะใช้เงินในการวิจัยน้อยลง ในขณะที่บริษัทจำหน่ายสารเคมีที่พึ่งตั้งขึ้นมาใหม่ การวิจัยอย่างเข้มข้นเท่านั้น

About the author